Show simple item record

Functional Analysis of the traumatic Plan in Pardubice Regional Hospital

dc.contributor.advisorŠtorek Josef
dc.contributor.authorProkůpková Michaela
dc.date.accessioned2017-02-28T09:02:54Z
dc.date.available2017-02-28T09:02:54Z
dc.date.issued2016-08-17
dc.identifierKOS-755750297805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67602
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji. Dále jsou uvedeny krizové plány, které zabezpečují krizovou připravenost nemocnice. Je zde zmíněna také zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, úkoly jejího operačního střediska, rozmístění výjezdových stanovišť v kraji a metoda třídění START, která se využívá při hromadném postižení zdraví osob v rámci mimořádné události. Cílem práce je návrh traumatologického plánu na základě zjištěných druhů rizik a porovnání s dosud vypracovaným traumatologickým plánem nemocnice. V rámci této práce je také navržena metodika pro zpracování traumatologického plánu v lůžkových zdravotnických zařízeních.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with readiness of Pardubice regional hospital for receing a large number of people wounded during a mass disaster. The thesis contains the hospital description, the hospital complex description and the location of other health facilities in Pardubice region. Furthermore, there are contingency plans that ensure hospital readiness in an emergency situation. I also focus on Emergency Medical Services in Pardubice region, tasks of its operational centre, deployment of ambulace stations in the region and the triage method S.T.A.R.T. (Simple Triage And Rapid Treatment) that is used during a mass disaster in an emergency situation. The aim of this work is to draft a traumatological plan based on indentified risk types compared to a previously drawn up traumatological plan of the hospital. Within this work I also suggest a methodology for making a traumatological plan in inpatient health care facilities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthromadné neštěstí, traumatologický plán, krizová připravenost, zdravotnická záchranná službacze
dc.subjectmass disaster, traumatological plan, emergency readiness, Emergency Medical Serviceseng
dc.titleAnalýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnicecze
dc.titleFunctional Analysis of the traumatic Plan in Pardubice Regional Hospitaleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-21
dc.contributor.refereeBříza Jan
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record