Show simple item record

Feasibility study - Facility of longterm care

dc.contributor.advisorBurianová Veronika
dc.contributor.authorHamendi Hrnčířová Blanka
dc.date.accessioned2017-02-28T09:02:15Z
dc.date.available2017-02-28T09:02:15Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-597056301905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67580
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti ambulantního zařízení pro péči o dlouhodobě nemocné ve Středočeském kraji. V teoretické části práce je zkoumána otázka nastavení financování dlouhodobé zdravotní péče v ČR ve srovnání s praxí v zahraničí. Praktická část práce řeší předprovozní a provozní fázi projektu s právní formou společnost s ručením omezeným. Studie, na základě odhadu poptávky a analýzy tržního prostředí, navrhuje a specifikuje zdravotní služby, jež bude zařízení poskytovat a využije tak mezeru na trhu se zdravotními službami. Dále jsou řešeny technické a technologické aspekty s ohledem na platnou legislativu a dopad projektu na životní prostředí. Sestavení finančního plánu pro optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu využití kapacity zařízení umožnilo vyjádřit efektivitu a udržitelnost projektu při omezených finančních zdrojích.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to develop a feasibility study for an outpatient care facility for chronically ill patients in the Central Bohemian Region. The theoretical part analyzes the issues relating to the long-term financing of healthcare in the the Czech Republic compared to practices abroad. The practical part addresses the pre-operational and operational phases of the project within the legal form of a limited liability company. The study, based on estimates of demand and an analysis of the market environment, designs and specifies the healthcare services that will be provided by the facility to make use of this gap in the healthcare services market. Technical and technological aspects with regards to current legislation and the project's environmental impact assessment are also considered. Development of financial plans for the optimistic, realistic and pessimistic options of the utilization of the facility's capacity assist in expressing the efficiency and sustainability of the project with its limited financial resources.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDlouhodobá péče, studie proveditelnosti, analýza trhu, rentabilita, analýza rizik, financování zdravotně-sociální péče.cze
dc.subjectLongterm care, feasibility study, market analysis, profitability, risk analysis, financing of health and social care.eng
dc.titleStudie proveditelnosti - Zařízení pro péči o dlouhodobě nemocné.cze
dc.titleFeasibility study - Facility of longterm careeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeHolcát Martin
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record