Show simple item record

Establishment of actual costs of a diagnosis - laparoscopic cholecystectomy in a specific healthcare facility

dc.contributor.advisorCaithamlová Martina
dc.contributor.authorBayerová Martina
dc.date.accessioned2017-02-28T09:01:49Z
dc.date.available2017-02-28T09:01:49Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifierKOS-596784678505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67566
dc.description.abstractZe světa průmyslu a obchodu se do oblasti služeb, a tedy i do zdravotnictví dostává nová kalkulace Activity based costing. A právě tato kalkulace byla vybrána po prostudování současného stavu problematiky pro účely diplomové práce. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou skutečné náklady na laparoskopickou cholecystektomii a její porovnání s klasickou metodou operace ve vybraném zdravotním zařízení, tedy v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. Bylo potřeba zjistit, jaké jsou jednotlivé náklady na aktivitu v dané metodě. Následně došlo k porovnávání s úhradami od zdravotní pojišťovny. Další metodou použitou v diplomové práci je komparativní analýza metod. Došlo tedy k porovnání obou metod z hlediska příjmu pacienta, předoperační přípravy, anestezie, personálních požadavků, technického vybavení sálu, rouškování, drenů, indikace, času operace, komplikací, pooperační péče a vzdělání chirurgů.cze
dc.description.abstractFrom the world of industry and trades there is a new calculation of Activity based Costing getting into the service and health care area. This calculation has been chosen and used in my Dissertation. The object of the Dissertation is to find out the actual costs of the Laparoscopic Cholecystectomy in compare to the classical method of surgery in the selected Hospital ? Karlovy Vary Regional Hospital. For the research I used individual coasts for the activity in the used method and these figures have been compared with refunds from the Health Insurance company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNáklady, kalkulace, Activity ? Based costing, laparoskopická cholecystektomie, klasická cholecystektomiecze
dc.subjectCosts, calculation, Activity ? Based costing, laparoscopic cholecystectomy, classic cholecystectomyeng
dc.titleStanovení skutečných nákladů na diagnózu - laparoskopická cholecystektomie ve vybraném ZZcze
dc.titleEstablishment of actual costs of a diagnosis - laparoscopic cholecystectomy in a specific healthcare facilityeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereePřádka Miroslav
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record