Show simple item record

Radiation detector for medical monitoring systems

dc.contributor.advisorVeselý Tomáš
dc.contributor.authorMinář Kryštof
dc.date.accessioned2017-02-28T09:01:10Z
dc.date.available2017-02-28T09:01:10Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-595684255605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67543
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem detektoru ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémy, včetně tvorby schématu zapojení, desky plošných spojů a návrhu firmwaru řídicího kontroléru. Vytvořený funkční vzorek senzorového modulu je kalibrován Státním úřadem jaderné, chemické a biologické ochrany a je tak schopen korektní detekce ionizujícího záření. Jeho odolnost vůči ztíženým podmínkám a zároveň jeho funkčnost v rámci medicínského dohledového systému je ověřena sadou pilotních měření ve výcvikovém polygonu hasičského záchranného sboru.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with the design and development of a ionizing radiation detector for medical monitoring systems, including the electrical wiring and printed circuit board layout and microcontroller firmware design. A functional developed detector is calibrated at the National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection and is thus capable to correctly detect ionizing radiation. The unit?s endurance and functionality within medical monitoring systems is verified by a set of pilot measurements at a training area for firefighters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMedicínské dohledové systémy, detekce ionizujícího záření, PIN fotodioda, mikrokontrolércze
dc.subjectMedical monitoring systems, ionizing radiation detection, PIN photodiode, microcontrollereng
dc.titleDetektor ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémycze
dc.titleRadiation detector for medical monitoring systemseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeAndrle Jaromír
theses.degree.disciplineBiomedicínský inženýrcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record