Show simple item record

The Possibility of Using Groups of Diving Activities at the Forces of the Ministry of Interior of the Czech Republic in Emergency Cases and Crisis Situations.

dc.contributor.advisorAgh Karel
dc.contributor.authorMašín Daniel
dc.date.accessioned2017-02-28T08:58:49Z
dc.date.available2017-02-28T08:58:49Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864787705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67462
dc.description.abstractObsahem této práce je obecný přehled problematiky skupin potápěčských činností Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Práce je zaměřena na rozbor a komparaci celkového stavu, a to v oblasti legislativy, organizace a výcviku, ve vztahu k možnostem využití při mimořádné události či krizovém stavu. V první části práce jsou popsány potápěčské skupiny jednotlivých bezpečnostních sborů, jejich historie, současnost, legislativa, členění, výcvik, technické a materiální zabezpečení a mimořádné události a krizové situace, na které lze potápěčské skupiny Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR využít. V další části práce je proveden jejich rozbor a komparace, se zaměřením na specifické činnosti, které tyto skupiny vykonávají. Cílem práce je získání přehledu o současném stavu potápěčských činností u Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, poukázání na možné změny a stanovení doporučení pro praxi. Pro získání informací a uceleného náhledu na problematiku zadání bakalářské práce byla zvolena metoda sběru, studia a analýzy interních dokumentů, odborné a tematické literatury a publikací a dotazování odborníků a pracovníků z řad Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.cze
dc.description.abstractThe purpose of this work is to give a general overview of the aspects connected with the groups of diving activities of the Czech Republic?s Police and Fire Rescue Service. The focus is on the analysis and comparison of the overall situations in the areas of legislation, organization and training as related to the possibilities of using the said groups during an emergency case or a crisis situation. The first part of the work describes the groups of diving activities of the various security forces, their history, the current situation, the applicable legislation, the classification, the training, the technical and material equipment and the emergency cases and crisis situations in which the groups of diving activities of the Czech Republic?s Police and Fire Rescue Service can be used. The subsequent part focuses on the analysis and comparison of the specific activities of those groups. The purpose is to establish an overview of the current state of the diving activities carried out by the Czech Republic?s Police and Fire Rescue Service, to point out possible adjustments, and to come up with practical recommendations. In order to obtain the necessary information and a comprehensive insight into the subject of this Bachelor thesis, I opted for the method of collecting, studying and analysing internal documents, professional literature and publications on the subject, combined with questioning subject matter experts and employees of the Czech Republic?s Police and Fire Rescue Service.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPolicie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, potápěčské činnosti, mimořádná událost, krizová situace.cze
dc.subjectThe Police of the Czech Republic, the Fire Rescue Service of the Czech Republic, diving activities, emergency case, crisis situationeng
dc.titleMožnosti využití skupin potápěčských činností složek Ministerstva vnitra České republiky při mimořádných událostech a krizových situacích.cze
dc.titleThe Possibility of Using Groups of Diving Activities at the Forces of the Ministry of Interior of the Czech Republic in Emergency Cases and Crisis Situations.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeBrádka Stanislav
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record