Zobrazit minimální záznam

Emotional Experience of an Individual During a Traffic Accident

dc.contributor.advisorŘíha Roman
dc.contributor.authorMichalíková Kamila
dc.date.accessioned2017-02-28T08:57:47Z
dc.date.available2017-02-28T08:57:47Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864552705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67420
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá dopravními nehodami, jejich vlivem na psychiku jedince a následnou psychologickou pomocí členům zasahujících jednotek, tj. policistům, záchranářům či hasičům. Zvláštní pozornost je věnována stresu a všem jeho aspektům a psychologické pomoci poskytované v rámci integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je stres, emoce, krize a dále se věnuje emočnímu prožívání jedince při a po dopravní nehodě a metodám vyrovnávání se s negativními pocity. Zároveň obsahuje základní informace o krizové intervenci pro zasažené i zasahující u dopravních nehod. Cílem empirické části je pomocí nestandardizovaného dotazníku zjistit, jak dopravní nehody působí na psychiku pomáhajících členů integrovaného záchranného systému. Vymezuje předem vytvořené základní otázky týkající se dané problematiky, definuje cíle práce a obsahuje informace o metodice provedeného výzkumu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis discusses road accidents and their impact on a person's mental well-being and the subsequent psychological assistance provided to the members of intervention units, in particular to policemen, rescuers or firemen. A special attention is paid to stress and to all its aspects, as well as to the psychological assistance rendered within the Integrated Rescue System. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part defines key concepts, such as stress, emotions and crisis, and analyses the emotional experience of an individual during and after a road accident and the methods of coping with negative feelings. It also includes basic information on crisis intervention both for persons involved and for persons intervening during road accidents. The empirical part uses a non-standardized questionnaire to find out how road accidents influence the mental well-being of the assisting members of the Integrated Rescue System. It specifies the pre-formulated basic questions concerning the issues, defines the aims of the thesis and includes information on the methodology of the research performed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectemoce, stres, traumatizující událost, integrovaný záchranný systém, krizová intervencecze
dc.subjectemotions, stress, a traumatic event, Integrated Rescue System, crisis interventioneng
dc.titleEmoční prožívání jedince při dopravní nehoděcze
dc.titleEmotional Experience of an Individual During a Traffic Accidenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeDonevová Monika
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam