Show simple item record

Model Solution for Selection of PET/CT in the Department of Medical Imaging in University

dc.contributor.advisorDonin Gleb
dc.contributor.authorKirályová Eliška
dc.date.accessioned2017-02-28T08:57:18Z
dc.date.available2017-02-28T08:57:18Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864415605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67401
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řešením racionálního výběru zdravotnické techniky. Cílem práce je vypracovat modelové řešení výběru PET/CT přístroje do konkrétního druhu zdravotnického zařízení nukleární medicíny pomocí metody AHP. V rámci práce byla provedena analýza současného stavu pořízení zdravotnické techniky a vhodné využití metody AHP pro naplnění cílů diplomové práce. Z potenciálních odborníků byla stanovena expertní skupina s nejvyšší kompetentností, která se dále podílela na hodnocení a stanovení klíčových charakteristik při výběru přístroje PET/CT. Z analýzy literatury, porovnáním technických parametrů dostupných veřejných zakázek a preferencí odborníků z expertní skupiny byl vypracován postup výběru kritérií a sestaven seznam klíčových charakteristik. Byly stanoveny přípustné varianty přístroje, které byly následně zařazeny do hodnocení odborníky pomocí webové aplikace. Vícekriteriálním hodnocením variant byl vybrán nejvhodnější PET/CT přístroj. Postup a zpracování výběru zdravotnické techniky na příkladu výběru PET/CT přístroje může sloužit jako model při nákupu ostatních zdravotnických prostředků.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a solution of rational selection of medical equipment. Aim ofeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPET/CT přístroj, AHP, výběr zdravotnického přístrojecze
dc.subjectPET/CT device, AHP, selection of medical deviceeng
dc.titleModelové řešení výběru PET/CT v klinice zobrazovacích metod fakultní nemocnicecze
dc.titleModel Solution for Selection of PET/CT in the Department of Medical Imaging in Universityeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKubinyi Jozef
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record