Show simple item record

Antimicrobial susceptibility testing and methods of detecting resistance mechanismsdc.contributor.advisorDoležalová Hana
dc.contributor.authorMarinčáková Jana
dc.date.accessioned2017-02-28T08:57:05Z
dc.date.available2017-02-28T08:57:05Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864394305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67394
dc.description.abstractCílem této práce bylo seznámení se s principy a významem správné laboratorní praxe při stanovování antibiogramu, jako podkladu racionální cílené terapie a seznámení se s významem screeningu bakteriální rezistence pro omezení šíření rezistence v nemocničním prostředí. metody použité k vyšetření citlivosti mikrobů zahrnují metody kvalitativní (disková difúzní metoda), kvantitativní (VITEK 2, E - test, diluční metody) a screeningové metody. Každý vzorek byl identifikován, byl k němu stanoven antibiogram a následně byl na základě údajů z antibiogramu podroben dalším testům za účelem potvrdit nebo vyvrátit naši domněnku o typu rezistence. V diskuzi je rozebrán antibiogram u jednotlivých typů rezistence u gram-pozitivních a gram-negativních bakterií.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to explore the priciples and importance of correct laboratory procedures in determining an antibiogram as the basis for rational targeted therapy and to examine the significance of intibiotic-resistance screening for reducing the pread of resistance in hospital envitoment. The methods used for microbial susceptibility testing include qualitative methods (disc diffusion method) quantitative ones and screening methods. Each sample was identified, its antibiogram was determined, an subsequently was subjected to futher tests based on the antibiogram data in order to confirm or dispute our hypothesis on the resistance type. The discussion examines antibograms for the individual resistance types in gram-positive ang gram-negative bacteriaeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectantimikrobní preparáty, vyšetření citlivosti, rezistence, antibiogramcze
dc.subjectntimicrobial agents, susceptibility testing, resistance, antibiogrameng
dc.titleTestování citlivosti bakterií k antimikrobním preparátům a metody vyhledávání mechanismů rezistencecze
dc.titleAntimicrobial susceptibility testing and methods of detecting resistance mechanismseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-07
dc.contributor.refereeDrnková Barbora
theses.degree.disciplineZdravotní laborantcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record