Show simple item record

City Model for Car Simulator

dc.contributor.advisorSedláček David
dc.contributor.authorČajka Vladimír
dc.date.accessioned2017-02-16T13:52:49Z
dc.date.available2017-02-16T13:52:49Z
dc.date.issued2017-01-10
dc.identifierKOS-763705945205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67340
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. U výsledného modelu, vytvářeného s důrazem na vysokou míru realističnosti modelovaných objektů, tato bakalářská práce ověřuje možnosti jeho vykreslování v reálném čase při využití různých renderovacích způsobů a tím i jeho vlastní použitelnost v modulu automobilového simulátoru vizualizačního nástroje VRUT.cze
dc.description.abstractMain subject of the thesis is creation of external scene of a city model for VR car interior simulator. Modeling of objects is a combination of polygonal and procedural modeling methods. Resulting model is created with an emphasis on a high degree of realism of modeled objects. This bachelor thesis verifies possibilities of real time rendering using various rendering techniques and thus its own applicability in a VRUT visualization tool and it?s driving simulator module.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subject3D modelování, polygon, renderování, textura, vizualizace, virtuální realitacze
dc.subject3D modeling, polygon, rendering, texture, visualization, virtual realityeng
dc.titleModel města pro simulátor autacze
dc.titleCity Model for Car Simulatoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-09
dc.contributor.refereeBittner Jiří
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record