Zobrazit minimální záznam

Motivation to Job Performance

dc.contributor.advisorEmrová Lenka
dc.contributor.authorPitterová Aneta
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:51Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:51Z
dc.date.issued2016-04-18
dc.identifierKOS-763155687405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66580
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Motivace k pracovnímu výkonu" je analýza nástrojů, které se používají pro motivaci pracovníků ke zvýšení jejich pracovní výkonnosti. Teoretická část shrnuje motivační teorie a zabývá se motivačními činiteli, jejichž použití ovlivňuje výkon pracovníka. Praktická část interpretuje data získaná kvalitativním a kvantitativním šetřením a tato data porovnává s teoretickými východisky. Závěrečnou část tvoří doporučení pro zvýšení pracovního výkonu ve společnosti.cze
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis "Motivation to job performance" is an analysis of the techniques which are used for the motivation of employees to increase their working performance. A theoretical part summarizes the motivation theories and also deals with the motivation factors which influence the employee´s performance. A practical part reveals the data which were obtained by a qualitative and quantitative investigation and compares them with the theoretical assumptions. In the final part, some recommendations for the increasing of the working performance can be found.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMotivace, motivační faktory, pracovní výkon, teorie motivace, motivační procescze
dc.subjectMotivation, motivation factors, working performance, theory of motivation, motivation processeng
dc.titleMotivace k pracovnímu výkonucze
dc.titleMotivation to Job Performanceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeHouška Ondřej
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam