Show simple item record

Mystery Shopping and its use in T-Mobile Czech Republic, a.s.dc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorBurýová Lenka
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:47Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:47Z
dc.date.issued2016-05-06
dc.identifierKOS-760112057705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66572
dc.description.abstractBakalářská práce zkoumá za pomoci metody mystery shopping hodnocení poskytnutého servisu služeb 5 vybraných značkových prodejen T-mobilu Czech Republic a. s. v Praze. Zaměření bakalářské práce je především na hodnocení služeb, které nabízejí pracovníci poboček zmíněného operátora v Praze. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, zohledňuje zejména potřebné pojmy, které slouží ke zvládnutí dané problematiky. Specifikuje oblast marketingového výzkumu a rozebírá metodu mystery shopping. Druhá, praktická část, se zabývá přímo uskutečněným marketingovým výzkumem, výsledky výzkumu a následná doporučení. Z provedeného výzkumu vyplývá, že pro spokojenost zákazníků je důležitý přístup personálu poboček a jejich komunikace směrem k zákazníkům, nikoliv vzhled a prostředí poboček.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyses the service provided at five selected branch stores of T-mobile Czech Republic in Prague using the method of mystery shopping. The main focus of this thesis is the evaluation of the service provided to customers by the employees in the branch stores of the mentioned operator. This thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical part, which describes the main concepts needed for understanding the issues of marketing research and the method of mystery shopping. The second part is the practical part, which presents the conducted marketing research and its results and gives recommendations for possible improvements. The conducted research implies that the approach of the staff of the branch stores and their communication towards customers is what is important for the satisfaction of customers, not the store's appearance or its environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmystery shopping, marketingový výzkum, hodnocení služeb, konzultant, zákazníkcze
dc.subjectmystery shopping, marketing research, evaluation of the services, a consultant, a customereng
dc.titleMystery shopping a jeho využití ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.cze
dc.titleMystery Shopping and its use in T-Mobile Czech Republic, a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record