Show simple item record

The Process of Orientation and Adaptation of New Employee in the Company

dc.contributor.advisorDědičová Lucie
dc.contributor.authorMandová Kristýna
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:42Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:42Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-761770157505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66568
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci. V teoretické části je popsáno příjímání pracovníků, proces orientace a oblasti na které se orientace nového pracovníka zaměřuje, proces adaptace a taktéž oblasti na které se adaptace nového pracovníka zaměřuje. Dále je v teoretické části nastíněno, co by mohla obsahovat orientační příručka nového pracovníka a časový plán adaptace. Na konci teoretické části bakalářská práce popisuje cíle a hrozby adaptačního procesu. Následně se získané poznatky o dílčích personálních činnostech z teoretické části prolínají do praktické části bakalářské práce pro zhodnocení vhodnosti nastaveného systému orientace a adaptace nového pracovníka v organizaci XY.cze
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis deals with the topic of orientation and adaptation of new employee in company. Theoretical part describes recruitment, process of orientation and parts specialised in a new employee, process of adaptation as well as parts of new employee adaptation. The theoretical part also describes what a handbook of new employee could contain and timetable of adaptation. At the and of the theoretical part this Bachelor Thesis describes targets and threats of process of adaptation. Then the gained knowledge about particular human resources activities are used in the practical part of the Bachelor Thesis for evaluation of the system suitability and adaptation of new employee in company XY.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů, personální činnosti, přijímání pracovníků, proces orientace, proces adaptacecze
dc.subjectHuman ressource management, Human ressources activities, Recruitment, Process of orientation, Process of adaptationeng
dc.titleProces orientace a adaptace nového pracovníka v podnikucze
dc.titleThe Process of Orientation and Adaptation of New Employee in the Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-13
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record