Show simple item record

Using Biodiesel as Fuel for Trucks in Road Freight Transport

dc.contributor.advisorŘíha Zdeněk
dc.contributor.authorDolský František
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:24Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:24Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.identifierKOS-597054699505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66558
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu" je popis historického vývoje biopaliv, jejich podpory a legislativy v rámci ČR a zemí EU. Práce dále sleduje ekonomický, environmentální a energetický aspekt využívání bionafty, zabývá se ale také kvalitativními znaky tohoto biopaliva a jeho dopadem na jízdu tahačů. Součástí práce je také sledování korelace mezi burzovními cenami ropy, motorové nafty a MEŘO (metylester řepkového oleje). V další části je provedena kalkulace nákladů v případě využívání bionafty jako pohonné hmoty konkrétní společnosti zabývající se silniční nákladní dopravou a je porovnána s kalkulací nákladů v případě využívání motorové nafty a směsné nafty označované jako B30 a je zde také popsána možnost implementace této kalkulace i pro jiná alternativní paliva. Na základě provedené kalkulace je pro vybranou společnost navrženo optimální řešení volby pohonných hmot s ohledem na ekonomický dopad v rámci podniku. Získané výsledky jsou následně podrobeny porovnání s hodnotami, které při vypracování politiky podpory biopaliv určitou metodikou vypracovalo Ministerstvo zemědělství ČR.cze
dc.description.abstractThe subject of the master's thesis entitled "Using biodiesel as fuel for trucks in road freight transport" is a description of the historical evolution of biofuels, their support and legislation in the Czech Republic and the EU. The thesis further follows the economic, environmental and energetic aspect of the use of biodiesel, as well as the qualitative characteristics of this biofuel and its impact on the driving of trailer trucks. One of the components of the thesis is also the observation of a correlation between the stock exchange prices of crude oil, diesel and RME (rapeseed methyl ester). In the next part a calculation of expenses in the case of the use of biofuel as a propellant for a specific company dealing with cargo road transport is carried out and compared with a calculation of expenses in the case of using diesel oil and mixed diesel B30. The possibility of calculating this data for alternative fuels is also described. Based on the calculations that were carried out, an optimal solution for the company is chosen, taking into consideration the economic consequences within the business. The results are then compared with values, that were presented by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic when preparing the politics of the support of biofuels.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFAME, bionafta, silniční nákladní doprava, kalkulace nákladů v dopravě, biopaliva, MEŘOcze
dc.subjectFAME, biodiesel, road freight transport, costing in the transport sector, biofuels, RMEeng
dc.titleVyužití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravucze
dc.titleUsing Biodiesel as Fuel for Trucks in Road Freight Transporteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeTrapl Karel
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record