Show simple item record

Strategic Analysis of the Enterprise SITA CZ

dc.contributor.advisorČámská Dagmar
dc.contributor.authorVala Ondřej
dc.date.accessioned2016-10-17T09:41:46Z
dc.date.available2016-10-17T09:41:46Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864602805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66542
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vyhotovení strategické analýzy vybrané společnosti. Jedná se o společnost SITA CZ, a.s., která se zabývá zpracováním a využitím odpadů. Vybraná společnost je podrobena zkoumání jednotlivými nástroji pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy, jako je PESTLE či finanční analýza a další. Výsledky z těchto analýz jsou sumarizovány a dále zkoumány pomocí SWOT analýzy. Cílem strategické analýzy je zhodnocení a návrh, jakým směrem by se měla vyvíjet strategie společnosti.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the preparation of the strategic analysis of the selected company. This company which is called SITA, Inc. is engaged in the processing and utilization of waste. The selected company is tested by various instruments for the analysis of internal and external business environment as PESTLE or financial analysis and etc. The results of these analyzes are summarized and analyzed using SWOT analysis. The aim of the strategic analysis is an evaluation of a proposal which direction should envolve strategy of the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectstrategická analýza, SITA, PESTLE, Porter, SWOT, finanční analýzacze
dc.subjectstrategic analysis, SITA, PESTLE, Porter, SWOT, financial analysiseng
dc.titleStrategická analýza společnosti SITA CZ a.s.cze
dc.titleStrategic Analysis of the Enterprise SITA CZeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-21
dc.contributor.refereeSuchánek Jiří
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record