Now showing items 166-185 of 401

   Subject
   investiční rozhodování, finanční analýza, *COM s.r.o., čistá současná hodnota, CRM systém [1]
   investiční záměr [1]
   investment decision making, financial analyses, *COM Ltd., net present value, CRM system [1]
   Investment decision-making [1]
   investment efficiency evaluation methods [1]
   investment plan [1]
   investment project [1]
   investment project,investment,evaluation,analysis,feasibility study,risk,retirement home,social service,cash-flow [1]
   Investment,investment evaluation,investment project,financial analysis,strategic analysis,cash flow,commercial building [1]
   Investment,investment evaluation,net present value,project,finance,company,risk investment,forms of financing,financial analysis [1]
   Investment,investment project,effectiveness,funding sources,investment assessment methods,cash flow,investment decision making,logistics,freight transport,software for shipping management [1]
   Investment; Net present value; Payback period; Ethyleneoxide; Medical products; Investment evaluation methods; Sterilization; Internal rate of return; Optimizing arrangements [1]
   Investments, cost-benefit analysis, economic analysis, financial analysis, railroad cars, passenger railroad transportation, European funds, Operational Programme Transport 2, company Siemens. [1]
   kalkulační vzorec s vícestupňovým příspěvkem na úhradu [1]
   konkurenční strategie [1]
   KPI [1]
   Life cycle costing,LCC analysis,sensitivity analysis,vehicle replacement strategy,semi-trailer unit,utility vehicles [1]
   Lighting,LED technology,life-cycle costs,LCC analysis,sensitivity analysis [1]
   LINET spol. s r.o [1]
   Logistics, Development of Logistics, Transport Logistics, Transport, Logistics Functions, Shipping (Logistics) Company, What If Scenarios, Hub & Spoke [1]