Show simple item record

Intranet as a communication technology their incidence in behaviour and communication employee in company and draft of further solutiondc.contributor.advisorAdamová Lenka
dc.contributor.authorChlumská Michaela
dc.date.accessioned2016-10-17T08:52:30Z
dc.date.available2016-10-17T08:52:30Z
dc.date.issued2016-05-08
dc.identifierKOS-776584032105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66524
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá intranetem a jeho dopadem na chování zaměstnanců v organizaci. V teoretické části čtenáře práce seznamuje nejprve s problematikou ICT. Jsou zde představeny virtuální týmy a organizace, user experience, přístup BYOD , ICT které firmy využívají a především intranetem. V následné praktické části je úkolem zjistit za pomoci kvantitativního šetření a pozorování, jaký je aktuální stav v konkrétní společnosti, jakým způsobem ovlivňuje chování a postoj pracovníků a míru jeho využití. Výsledky šetření jsou prezentovány pomocí grafů s komentářem a jsou navrhnuta určitá řešení pro danou společnost.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the Intranet and its impact on behaviour of employees in the organisation. In the theoretical part, the thesis introduces the ICT topis. In describes virtual teams and organizations, user experience and BYOD approach, further also ICT udes by firms and the Intranet. In the next practical part, the main aim is with the help of quantitative research and observationto find out the real state how the Intranet influences behaviour and standpoints of employees and the level of its usage. Conclusions of research are presented graphically with a comment. Based on them, there are specific proposals for the chosen company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectIntranet, ICT, nové komunikační technologie, informační a komunikační technologie, virtuální týmy, BYOD, Groupware, Instant messaging, VoIP, Cloud computing, výzkum, šetření, dotazník, pozorovánícze
dc.subjectIntranet, ICT, new communication technologies, information and communication technology, virtual teams, BYOD, Groupware, Instant messaging, VoIP, Cloud computing, research, investigation, questionnaire, observationseng
dc.titleIntranet jako komunikační technologie, jeho dopad na chování a komunikaci pracovníků ve firmě a návrh jeho dalšího využitícze
dc.titleIntranet as a communication technology their incidence in behaviour and communication employee in company and draft of further solutioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeŠtěpánek Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record