Show simple item record

Financial management of small business

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorJeřábek Patrik
dc.date.accessioned2016-10-17T08:51:23Z
dc.date.available2016-10-17T08:51:23Z
dc.date.issued2016-05-05
dc.identifierKOS-759833756705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66498
dc.description.abstractBakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve druhé části se řeší situace anonymní firmy, provádí se její analýza a následně se vytváří finanční plány.cze
dc.description.abstractBachelor thesis dealing with financial planning. The work is dividend into two main parts. The first explains the fundamentals of financial planning and its main differences in long-term and short-term financial planning. The sekond part dealing with the situation of an anonymous company, performs its analysis and then creates financial plans.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFinance, plánování, finanční plánování, finanční plán, dlouhodobý finanční plán, krátkodobý finanční plán, finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, swot analýza, porterův model, finanční kontrola.cze
dc.subjectFinance, planning, financial planning, long-term financial plan, short-term financial plan, financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, analysis of financial ratios, swot analysis, Porter model, financial control.eng
dc.titleFinanční plánování malého a středního podnikucze
dc.titleFinancial management of small businesseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-12
dc.contributor.refereeMacák Tomáš
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record