Show simple item record

Optimalization of the Traffic Solution of the South Connection in Hradec Králové

dc.contributor.advisorKučera Tomáš
dc.contributor.authorŽeníšek Ivan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:48:28Z
dc.date.available2016-10-17T08:48:28Z
dc.date.issued2016-05-23
dc.identifierKOS-597326202905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66439
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je optimalizace a posouzení návrhu stavby Jižní spojky v Hradci Králové. Hlavní podklad pro zhotovení práce byla použita studie z roku 2014 od firmy AF - CityPlan s.r.o. V první části diplomové práce je zjištění kapacitních a bezpečnostních deficitů v poskytnuté dokumentaci. Na základě kapacitního posudku jsou doporučeny alternativní varianty problémových křižovatek. Práce je především zaměřena na dvě turbo-okružní křižovatky na jižní spojce. Poslední části je doporučení výsledného řešení.cze
dc.description.abstractThe main goal of this master's thesis is optimization and evaluation of the project of the construction Jižní spojka in the city Hradec Králové. The main source was the study of the south connection from company AF - CityPlan Ltd. which was created in 2014. In the first part of this dissertation is find out capacity and safety deficits of the existing project. On the basis of the capacity evaluation were project alternative options of the intersection. The dissertation is focus on the two turbo - roundabout which are the part of the south connection. The last part of the master's thesis is recommendation final design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectJižní spojka Hradec Králové, Královéhradecký kraj, návrh turbo-okružních křižovatek, kapacitní posouzení okružních křižovatek, dopravacze
dc.subjectThe south connection in Hradec Králové, Hradec Králové region, design turbo roundabout, capacity assessment roundabouts, trafficeng
dc.titleOptimalizace dopravního řešení stavby Jižní spojky v Hradci Královécze
dc.titleOptimalization of the Traffic Solution of the South Connection in Hradec Královéeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeHrnčíř Přemysl
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record