Show simple item record

Heating Energy Need in Large-Space Buildings

dc.contributor.advisorHojer Ondřej
dc.contributor.authorRojas Aparicio Natasha Carolina
dc.date.accessioned2016-10-17T08:47:54Z
dc.date.available2016-10-17T08:47:54Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifierKOS-597054489405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66428
dc.description.abstractPři výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu zpracování byla vybrána budova pro případovou studii a na základě přístupů dvou evropských norem, jednak EN 13790 a jednak CIBSE TM41 byly vypočteny roční čisté potřeby tepla na vytápění. Výsledné hodnoty byly následně použity jako vstupy pro zpřesňující výpočet podle EN 15316-2-1 jejímž výstupem jsou celkové potřeby tepla zahrnující tepelné ztráty dodávkou tepla do prostoru a zvláštní aspekty sálavého vytápění i velkoprostorových objektů. Případová studie ukázala, že se výsledky získané oběma metodami se liší až o 38 %. Rozborem obou postupů bylo zjištěno, že oba výpočetní postupy jsou rozdílně ovlivněny setrvačností a přerušovaným vytápěním. Zpracováním teoretického porovnání bylo zjištěno, že výsledky jsou více podobné u budov s těžkou konstrukcí (15 % rozdíl pro budovy velmi těžké). Výsledky celkových potřeb tepla jsou také rozdílné díky jejich přímé závislosti na čistých hodnotách získaných z EN 13790 a CIBSE TM41.cze
dc.description.abstractThe calculation of annual heating energy consumption for large space buildings must be performed taking special consideration due to the building height. This thesis explores the possible calculation standards which may be followed in order to obtain an estimate of this value. A Case Study building was selected and an estimate of its net annual heating energy consumption was calculated by using the methods in the EN 13790 and CIBSE TM41 standards. These results were used as inputs for the calculation on EN 15316-2-1, which result is the total consumption, taking into account losses of the heating emission system and special considerations for radiant heating and large space buildings. The results obtained by means of each main method have a percentage difference of 38 %. By analyzing the calculations, it was concluded that the calculation methods are influenced differently by the building inertia and effects if intermittent heating. By performing a theoretical comparison, it was determined that the calculations are more similar for buildings of heavier classes (15% percentage difference for "very heavy" class building considered). The total energy consumption results are also different due to their direct dependence on the net values obtained via EN 13790 and CIBSE TM41.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvytápění, sálavé vytápění, velkoprostorové objekty, roční potřeba tepla, EN 13790, CIBSE TM41, EN 15316-2-1cze
dc.subjectheating, radiant heating, large space buildings, annual heat need, annual heat consumption, EN 13790, CIBSE TM41, EN 15316-2-1eng
dc.titlePotřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektůcze
dc.titleHeating Energy Need in Large-Space Buildingseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-07
dc.contributor.refereeŠourek Bořivoj
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record