Zobrazit minimální záznam

Rainfall interception model of the spruce stand at Bohemian Forest

dc.contributor.advisorDohnal Michal
dc.contributor.authorČerný Tomáš
dc.date.accessioned2016-10-17T08:47:26Z
dc.date.available2016-10-17T08:47:26Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-595687067205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66423
dc.description.abstractProces zachytávání atmosférických srážek na zemském povrchu je nazýván intercepce. Tato část srážek, která se nezainfiltruje do půdy ani neodteče ve formě povrchového odtoku, je odpařena zpět do atmosféry. Intercepce bývá i přes svou nezanedbatelnost často v hydrologickém modelování zcela ignorována. Tato práce je zaměřena na intercepci přirozeného smrkového porostu v rámci experimentálního povodí Liz ležícího na hranici Národního parku Šumava. Z naměřených srážkových úhrnů na horské louce v blízkosti experimentální zalesněné plochy a srážkových úhrnů naměřených na zalesněné experimentální ploše váhovými srážkoměry byla vyhodnocena hodnota intercepční ztráty pro roky 2014 a 2015 33%, respektive 47% srážek. Detailní regresní analýzou 45 srážkových událostí byla v letech 2014 a 2015 zjištěna průměrná hodnota nasycené intercepční kapacity 1,7 mm a hodnota volného propadu 20,2%. S využitím dalších pěti srážkoměrů s překlopným člunkem byla vyhodnocena prostorová variabilita srážek. Hodnoty nasycené intercepční kapacity a hodnoty volných propadů zjištěné pro jednotlivé srážkoměry byly konfrontovány se zápojem korunového patra nad srážkoměry. Vybraný intercepční model byl kalibrován na naměřená data z povodí Liz. Provedena byla také citlivostní analýza intercepčního modelu.cze
dc.description.abstractThe process of precipitation trapping on the Earth's surface is called interception. This part of precipitation that is not infiltrated into the soil and does not drain as a runoff it is evaporated back to the atmosphere. Interception despite its values is often in the hydrologic modeling completely ignored. This thesis is focused on the interception of natural spruce forest at the experimental catchment Liz. From the precipitation measured at a mountain meadow near the experimental forested area and precipitation measured in the experimental forested area were determined interception losses for the years 2014 and 2015 33% and 47%. Detailed regression analysis of 45 rainfall events in the years 2014 and 2015 found the average value of saturated interception capacity 1.7 mm and the value of free throughfall 20.2%. Spatial variability of rainfall was evaluated using additional five tipping bucket rain gauges. Values of saturated interception capacity and values of free throughfall determined for each tipping bucket rain gauge were compared with crown cover data. Selected interception model was calibrated to measured data from the Liz catchment. Sensitivity analysis of interception model was also performed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectintercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilýcze
dc.subjectrainfall interception, interception loss, saturated interception capacity, free throughfall, rainfall interception model, Norway spruceeng
dc.titleModel intercepce dešťových srážek smrkového porostu na Šumavěcze
dc.titleRainfall interception model of the spruce stand at Bohemian Foresteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-24
dc.contributor.refereeTesař Miroslav
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam