Show simple item record

The levelling network of Chvaletice power plantdc.contributor.advisorJiřikovský Tomáš
dc.contributor.authorStaněk Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:45:11Z
dc.date.available2016-10-17T08:45:11Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-595687035005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66378
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá metodikou měření, výpočtu a analýzy nivelační sítě elektrárny Chvaletice. Pro práci byly nastudovány metodiky měření a výpočtu předchozích a současných zpracovatelů. Tyto metody byly porovnány s vlastním zpracováním. K dispozici byly dodány dvě etapy měření. A to etapa z roku 2014 a 2015. Tato měření byla zpracována a byly na nich testovány dosavadní a nové metody výpočtu. Cílem této práce je vyhodnotit dosažené výsledky, porovnat vhodnost nových i stávajících metod a stanovit doporučení.cze
dc.description.abstractThis diploma work deals with the methodology of measurement, calculation and analysis of the leveling network of power plant Chvaletice. For this work were studied the methodology of measurement and calculation of past and recent processors. These methods were assessed with self-treatment. There are delivered two stages of measurement. And this stage from 2014 and 2015. These measurements were prepared and were tested on their existing and new methods of calculation. The aim of this diploma work is to evaluate the results, compare the suitability of new and existing methods and make recommendations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectelektrárna Chvaletice, nivelace, nivelační síť, posuny, vyrovnánícze
dc.subjectChvaletice power plant, levelling, levelling network, shifts, equalizationeng
dc.titleNivelační síť elektrárny Chvaleticecze
dc.titleThe levelling network of Chvaletice power planteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeVojtíšková Světla
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record