Show simple item record

Analysis of air pollution effects on population using GIS

dc.contributor.advisorHalounová Lena
dc.contributor.authorHabal Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:57Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:57Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-595687035605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66371
dc.description.abstractÚvod práce obsahuje teorii shrnující hlavní poznatky a trendy problematiky znečištění ovzduší a jeho analýzy pomocí nástrojů GIS. Vlastním obsahem práce je tvorba map koncentrací několika znečišťujících látek (polutantů) ve třech krajích České republiky. Mapy jsou vytvořeny na základě imisních dat z databáze Českého hydrometeorologického ústavu a jsou doplněna dopravními daty ze sčítání dopravy za rok 2010. Pro tvorbu map byla použita kombinace vlastního postupu a běžných nástrojů GIS. Analyzovanými kraji jsou kraj Vysočina, hlavní město Praha a Ústecký kraj. Z demografických dat těchto krajů je určena expozice obyvatel a citlivých skupin těmto polutantům za rok 2011. Dosažené expozice jsou porovnány s platnými limitními hodnotami. Výsledkem práce jsou přehledné tabulky expozice v jednotlivých administrativních jednotkách krajů, slovní zhodnocení, mapy znečištění a mapy expozice obyvatel.cze
dc.description.abstractThe introduction of this thesis summarizes a theory and trends of air pollution and its analysis using GIS. The body of the thesis deals with mapping ambient air quality of several pollutants in three regions of the Czech Republic. The maps are made on the basis of air quality data freely accessible from the database of Czech hydrometeorological institute. Complementary source of data are vehicular traffic data from the national census in the year 2010. The maps are made using a combination of self devised and standard GIS methods. The three analyzed regions are: Vysočina district, Prague and Ústecký district. Using also demographic data of these regions the exposure of its population to the harmful effects of air pollutants is computed. The reference year is 2011. Computed exposure values are compared with limit values. The results are shown in tables at the end of the thesis which contains also verbal evaluation. Interpolated maps of air quality and population exposure maps are attached as appendices to the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectznečištění ovzduší, GIS, imisní data, doprava, interpolace, mapy, obyvatelstvocze
dc.subjectair pollution, GIS, air quality measurements, traffic, interpolation, maps, populationeng
dc.titleAnalýza vlivu znečištění ovzduší na obyvatelstvo pomocí GIScze
dc.titleAnalysis of air pollution effects on population using GISeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeLanda Martin
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record