Show simple item record

Use of the laserscanner sensor system in reverse engineering applications

dc.contributor.advisorBeránek Libor
dc.contributor.authorKoptiš Michal
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:45Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:45Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifierKOS-595412486205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66290
dc.description.abstractObsahem práce je využití laser scanneru pro reverzní inženýrství. V první polovině práce autor pojednává o přehledu souřadnicové měřicí techniky a snímacích systémech se zaměřením na metodu laserového skenování. V praktické části autor popisuje postup reverzního inženýrství na konkrétní součásti a zabývá se experimentem pro ovlivnění rozměrových a geometrických charakteristik vlivem naneseného zmatňujícího prášku na lesklé, obtížně skenované povrchy.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the use of laser scanner for reverse engineering. In the first part, the author discusses overview of coordinate measuring technology and probing systems, focusing on method of laser scanning. In the practical part, author describes process of reverse engineering on specific part and is engaged in experiment to influence dimensional and geometric characteristics due sprayed powder applied to shiny, hard to scan, surfaces.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectReverzní inženýrství, mrak bodů, polygonová síť, parametrický model, souřadnicové měřicí stroje, laser scanner, metrologie.cze
dc.subjectReverse engineering, point cloud, mesh, parametric model, coordinate measuring machines, laser scanner, metrology.eng
dc.titleVyužití snímacího systému laserscanneru pro aplikace reverzního inženýrstvícze
dc.titleUse of the laserscanner sensor system in reverse engineering applicationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.contributor.refereeTillinger Karel
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record