Show simple item record

Structural Design of Selected Parts of Pulled Container Loader PVK4dc.contributor.advisorUhlíř Roman
dc.contributor.authorKoška Petr
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:33Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:33Z
dc.date.issued2016-07-21
dc.identifierKOS-595143962305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66280
dc.description.abstractVe své práci jsem se zabýval konstrukčními uzly přípojného vyvážeče kontejnerů (PVK). První hlavní úkol je provedení koncepčního návrhu kloubového spojení PVK s tažným členem. Druhý úkol je řešení matematického modelu zatížení a následně i rozložení napětí a deformací pomocí metody konečných prvků.cze
dc.description.abstractIn my work I deal with the structural nodes Forestry trailer containers (PVK). The first major task is to draft a conceptual articulation PVK with tensile member. The second task is solving a mathematical model of the load and subsequently the distribution of stresses and deformations using the finite element method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectpřípojný vyvážeč kontejnerů, PVK, metoda konečných prvků, závěs, rám, přípojný konstrukční uzel, kloubcze
dc.subjectforwarders mount containers, PVK, finite element method, hinge, frame, mount design node, jointeng
dc.titleŘešení vybraných konstrukčních uzlů přípojného vyvážeče kontejnerů PVK4cze
dc.titleStructural Design of Selected Parts of Pulled Container Loader PVK4eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-05
dc.contributor.refereePetr Karel
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record