Show simple item record

Experimental study of residual life of high-pressure gas pipelinesdc.contributor.advisorČižmárová Elena
dc.contributor.authorKec Jan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:42:18Z
dc.date.available2016-10-17T08:42:18Z
dc.date.issued2016-08-02
dc.identifierKOS-595143957305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66272
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem zbytkové životnosti plynovodního potrubí DN 300, u něhož byl detekován výskyt defektů typu trhlin, přičemž podle předběžných nedestruktivních zkoušek se jednalo o defekty značné hloubky, povrchové délky a relativně vysoké četnosti. Pokud by se potvrdilo, že defekty jsou skutečně takového rozsahu, jednalo by se o velmi nebezpečnou situaci, která by vyžadovala rychlý provozní zásah. Z těchto důvodů byly součástí experimentálních prací materiálové analýzy mechanických vlastností, metalografický rozbor typických defektů a dále tlakové zkoušky do destrukce s měřením deformací na vybraných místech trubky s hodnocením vlivu trhlin na mezní stavy. Součástí práce je rozbor destrukčních mechanismů potrubí.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is an experimental study of residual life of gas pipelines DN 300 where cracks were detected. According to preliminary non-destructive testing the defects reached up to considerable depth and surface length and with higher quantity. It would be a very dangerous situation that would require a rapid intervention if preliminary results about defects would be confirmed. Material analyses including mechanical properties testing, selected defects analyses, pressure testing up to destruction with strain gage measurements at selected locations were part of experimental program for these reasons. The evaluation of cracks presence on limit states and damage mechanisms was performed as well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectPotrubí, plynovod, tlaková zkouška, metalografie, únava, fraktografiecze
dc.subjectPipeline, Gas pipeline, Stress test, Metallography, Fatigue, Fractographyeng
dc.titleExperimentální studium zbytkové životnosti vysokotlakých plynovodních potrubícze
dc.titleExperimental study of residual life of high-pressure gas pipelineseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-09-12
dc.contributor.refereeSís Jiří
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record