Show simple item record

Process Optimization and Proposal for the Implementation the Amendments Accepted in the Chosen Company

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorLiebová Veronika
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:38Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:38Z
dc.date.issued2016-08-28
dc.identifierKOS-593779842605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66251
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizací firemních procesů v závislosti na zavádění nového informačního systému do infrastruktury organizace. V práci je věnován důraz na vysvětlení problematiky analýzy vnitřního prostředí organizace a analýzy firemních procesů. Jsou rozebrána specifika analýzy procesů z hlediska vytvoření nového informačního systému a také specifika řízení změn spojených s inovacemi z oblasti informačních technologií. Praktická část se věnuje analýze relevantních podnikových procesů vybrané firmy. Dále se zabývá návrhem důležitých funkcí nového informačního systému a to hlavně modulu CRM (Customer Relationship Management). Práce je zakončena doporučeními pro implementaci nového systému do prostředí organizace.cze
dc.description.abstractThis thesis is concerned with optimization of organizational processes depending on implementation of new information system into organizational infrastructure. Thesis pays attention to explanation of analysis of internal organizational environment. There are described the specifications of process analysis for a purpose of development of new information software and specifications of change management of ICT innovations. The second part of the thesis is concerned with analysis of relevant processes in chosen company. Further are suggested important features of new system with primary focus on CRM module (Customer Relationship Management). At the end of the thesis are recommendations about the implementation of new system into organizational environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectOrganizace, Firemní procesy, Analýza firemních procesů, Informační systém, CRM, Řízení změn.cze
dc.subjectOrganization, Organizational Processes, Analysis of Organizational Processes, Information System, CRM, Change Management.eng
dc.titleOptimalizace procesů a návrh implementace přijatých změn ve vybrané firměcze
dc.titleProcess Optimization and Proposal for the Implementation the Amendments Accepted in the Chosen Companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereePyšová Simona
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record