Show simple item record

Assessing of the root wastewater treatment plant effectivnessdc.contributor.advisorŠťastná Gabriela
dc.contributor.authorKejhová Markéta
dc.date.accessioned2016-10-17T08:41:01Z
dc.date.available2016-10-17T08:41:01Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-593779672405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66238
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V práci se nejprve uvádí, jaké je znečištěním odpadních vod a jaká je jejich kvalita a množství. Dále se zabývá rozdílem mezi čištěním odpadní vody v klasických čistírnách a kořenových čistírnách. Zaměřuje se na ekonomická i funkční hlediska a důvody, kdy je vhodné volit kořenové čistírny odpadních vod. V další části se potom podrobně rozebírají jednotlivé části a procesy probíhající v kořenové čistírně odpadních vod. Jednotlivá konstrukčního uspořádání a vliv na čistící proces a výsledné hodnoty znečištění. Podrobněji jsou popisovány a vyhodnocovány dvě kořenové čistírny odpadních vod ve Spáleném Poříčí a v Čisté u Rakovníka. Součástí zhodnocení kořenové čistírny ve Spáleném Poříčí je plánovaná rekonstrukci kořenové čistírny. V poslední části je porovnání poznatků z obou čistíren.cze
dc.description.abstractThe matter of this bachelor thesis is to evaluate the efficiency of constructed wetlands, assessment of removal of organic and insoluble substances from waste water, further elimination of ammonium pollution and phosphorus. There is first mentioned what is waste water polluted with, what is their quality and quantity. Later the thesis deals with the difference between waste water treatment in conventional waste-water treatment plant and in constructed wetlands. It focuses on economical and functional aspects and arguments when it is appropriate to choose constructed wetlands. Individual steps and processes in constructed wetlands, particular structural arrangements and effect on treating process and outflow pollution value are discussed in detail in the next part. Also two constructed wetlands in Spálené Poříčí and in Čistá u Rakovníka are described and evaluated in detail. Part of the assessment of constructed wetland in Spálené Poříčí is planned reconstruction. Knowledge from both constructed wetlands are compared at the end of thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKořenová čistírna, odpadní voda, filtrační pole, účinnost čištěnícze
dc.subjectConstructed wetlands, waste water, filtration bed, cleaning efficiencyeng
dc.titleZhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vodcze
dc.titleAssessing of the root wastewater treatment plant effectivnesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeSynáčková Marcela
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record