Show simple item record

Description and Mitigation of Selected Cyber-Risks

dc.contributor.advisorKukliš Igor
dc.contributor.authorZajíc Radek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:40:58Z
dc.date.available2016-10-17T08:40:58Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-593779814205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66235
dc.description.abstractPráce spadá do oblasti řízení rizik, popisuje řízení rizik obecně a ve vztahu ke kybernetickým rizikům. Zabývá se analýzou vybraných kybernetických rizik, jejich popisem a vysvětlením možných příčin. Poskytuje přehled nejčastěji se vyskytujících kybernetických rizik, incidentů či hrozeb, a nevynechává ani rizika přicházející společně s nastupujícími technologiemi (IoT - internet věcí, IPv6 - internetový protokol nové generace, využívání technologií v 'cloudu', přístup 'Bring your own device'). Navrhuje opatření pro minimalizaci uvedených rizik.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the topic of risk management. Attempts to describe risk management in general as well as in the context of cyber-risks. Analyses selected cyber-risks, describes them and explains the potential causes of such risks. Presents a list of the most common cyber-risks, incidents, threats and mentions the risks arising from the adoption of emerging technologies (such as the Internet of Things, Internet Protocol version 6, Cloud computing and the "Bring Your Own Device" approach). The thesis also proposes countermeasures to minimise mentioned risks.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectŘízení rizik, kybernetická rizika, hrozby, zranitelnosti, opatření, průnik, kybernetický prostor.cze
dc.subjectRisk management, cyber-risks, threats, vulnerabilities, measures, intrusion, cyber-space.eng
dc.titleVybraná kybernetická rizika a jejich předcházenícze
dc.titleDescription and Mitigation of Selected Cyber-Riskseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-24
dc.contributor.refereeCejthamr Václav
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record