Show simple item record

The inspection and load capacity assesment of the railway bridge in Jablonné v Podještědí

dc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorSklenář Radek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:36:03Z
dc.date.available2016-10-17T08:36:03Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864983005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66116
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných svařovaných nosníků, příčného a podélného ztužení, včetně mostního vybavení, zděných kamenných opěr a železničního svršku. Dále pak popisuje vady a poruchy a hodnotí stavební stav objektu. V poslední řadě představuje výpočetní model, zatížený všemi přítomnými zatíženími, posuzuje jeho jednotlivé prvky a určuje jejich zatížitelnost ZLM71.cze
dc.description.abstractBachelor´s thesis is dedicated to the technical and constructional solution of main structure of steel single-track railway bridge, consisting of two simply stored welded steel girders, lateral and longitudinal stiffeners, including the bridge equipment, stone masonry abutments and superstructures. Further, it describes the defects and evaluates the building condition of the object. In the end, it presents a computational model, loaded by all current loads, assessment of individual elements and the determination of their carrying capacities ZLM71.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectocelový, svařovaný, most, LM71, zatížitelnost, ZLM71, výpočetní modelcze
dc.subjectsteel, welded, bridge, LM71, capacity, ZLM71, computational modeleng
dc.titleProhlídka a zatížitelnost železničního mostu v Jablonném v Podještědícze
dc.titleThe inspection and load capacity assesment of the railway bridge in Jablonné v Podještědíeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeDolejš Jakub
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record