Show simple item record

Propose Modifications Through Road III / 2411 in Unětice

dc.contributor.advisorKumpošt Petr
dc.contributor.authorVitouš David
dc.date.accessioned2016-10-17T08:33:50Z
dc.date.available2016-10-17T08:33:50Z
dc.date.issued2016-08-18
dc.identifierKOS-587864893205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66071
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Návrh úprav průtahu silnice III/2411 v Úněticích" je analýza stávajícího stavu dopravní situace na průtahu obcí Únětice a na základě této analýzy a vyhodnocení dopravního průzkumu navrhnout zklidňující opatření, která povedou ke snížení objemu tranzitní dopravy a rychlosti projíždějících vozidel společně se zvýšením bezpečnosti a zlepšením pohybu chodců a cyklistů po celé délce průtahu.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Propose modifications through road III/2411 in Únětice" is analysis current state of traffic situation in Únětice and on the basis of this analysis and evaluation of traffic research to suggest calming elements, which will reduce traffic volume of transit and speeds of driving through cars, furthermore increase safety and improve movement of pedestrians and cyclists in the entire village.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectzklidnění dopravy, obec Únětice, návrh úprav silnicecze
dc.subjecttraffic calming, Únětice, propose modifications of roadeng
dc.titleNávrh úprav průtahu silnice III/2411 v Uněticíchcze
dc.titlePropose Modifications Through Road III / 2411 in Uněticeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeIbl Pavel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record