Show simple item record

Design of Material Flow of Chains Production Material

dc.contributor.advisorBřezina Edvard
dc.contributor.authorCvešperová Lenka
dc.date.accessioned2016-10-17T08:30:42Z
dc.date.available2016-10-17T08:30:42Z
dc.date.issued2016-08-18
dc.identifierKOS-587864697105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66013
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů" je analýza současného stavu výroby a plánovaného hmotného toku materiálu v projektu nové výrobní haly společnosti Pewag s.r.o. ve Vamberku. Je dokumentován tok materiálu v nové výrobní hale na základě seznámení se s problematikou současné výroby. Proveden rozbor výroby jednotlivých výrobků a jejich kategorií, pro které bude navrženo jak množstevní tak i časové zatížení. Bude se zabývat analýzou vytíženosti dopravních cest, se zaměřením na posouzení jednotlivých dopravních uzlů.cze
dc.description.abstractThe subject of the Bachelor thesis is design of material flow that is applied on chains production. Thesis background consists of analysis of current state chain production that is used for understanding of actual production conditions and procedures. Collected and categorized information provide a basis for design of material flow in brand new production area. The PEWAG Ltd. Company, in Vamberk performs activities to extend current production and redistribute workplaces. Documenting the material flow in new production area based on proposed company design. It analyzed the production of individual products and their categories to suggest quantitative and temporal utilization. Emphasize is placed on workload of transport system, which is divided on assessing of individual transport hubs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectLogistika, logistika zásobování, logistika výrobní, logistika skladování, logistika distribuční, materiálový tok, řetězycze
dc.subjectLogistics, supply logistics, production logistics, warehouse logistics, distribution logistics, material flow, chainseng
dc.titleNávrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězůcze
dc.titleDesign of Material Flow of Chains Production Materialeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeLabský Jiří
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record