Show simple item record

Technical and Economic Comparison of Alternative Methods of Underground Construction

dc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorPovýšil Bohdan
dc.date.accessioned2016-10-17T08:28:32Z
dc.date.available2016-10-17T08:28:32Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864547805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65981
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby se snažila simulovat a racionalizovat rozhodování o provedení jednotlivých možných variant zemních prací, které byly uvažovány v průběhu plánování. V teoretické části je popsána problematika realizace těchto typů konstrukcí. Jsou zde také definována kritéria, podle kterých jsou jednotlivé varianty realizace ohodnoceny. Na základě dvou metod hodnocení významnosti získávají tato kritéria váhu, která posléze poslouží pro vážené vyhodnocení jednotlivých realizovatelných variant prací pomocí bodového ohodnocení. Získaný výsledek se porovná se skutečným provedením stavby.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused to elaborate the value analysis of variarions of realization the earthworks on specific project "Intensification the wastewater treatment plant in Dolní Břežany, Czechia". The analysis is made to try to simulate and to racionalize decision-making about realization of individual possible variations of earthworks, which were considered through planing. Theoretical part describes the problems of realization bound to this types of constructions. There are also defined the rating criteria of every individual variants of realization. On the basis of two methods of relevance assessment these criterias gains weight to be used as weighted evaluation of these individual variants of realization, with points fulfilling the function as rating. The gained result is compared with real execution of the construction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHodnotová analýza, kritéria, varianty, zemní práce, párové porovnání, Saatyho metodacze
dc.subjectValue analysis, criteria, variants, earthworks, pairwise comparsion, Saaty methodeng
dc.titleTechnicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavbycze
dc.titleTechnical and Economic Comparison of Alternative Methods of Underground Constructioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeTománek Jiří
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record