Show simple item record

Design and implementation of web application for gamification of educational process

dc.contributor.advisorValenta Michal
dc.contributor.authorSchmied Petr
dc.date.accessioned2016-10-17T08:28:09Z
dc.date.available2016-10-17T08:28:09Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifierKOS-587864570005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65978
dc.description.abstractPráce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné formě. Vytvořená aplikace poskytuje uživateli možnost návrhu vlastního vzdělávacího plánu v libovolném oboru poznání a jeho následného průchodu formou hry na hrdiny. Hlavním přínosem řešení je nezávislost na oboru vzdělávání a využití všech důležitých herních prvků, zejména talentových stromů, v rámci jedné aplikace. Použitelnost řešení je předvedena na konkrétních příkladech, jedním z nichž je studijní program Fakulty informačních technologií ČVUT. V příloze práce jsou k dispozici doplňující materiály k návrhu a k hotové aplikaci.cze
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to analyze commonly used elements, concepts and methods which motivate players to play games and to make use of them to create a prototype of web application which simplifies educational process by representing it in an entertaining way. Created application allows user to design his or her own educational plan in any field of knowledge and to walk through it in the form of a role-playing game. Main contribution of the solution is its independence on the field of knowledge and its usage of all important game elements, especially talent trees, within the scope of one application. Usability of the solution is showcased using real-world examples, one of which is the study programme of the Faculty of Information Technology CTU. Appendices contain additional design and implementation materials.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectwebová aplikace, hry na hrdiny, gamifikace, vzdělání, framework, PHP, MySQL, JavaScript, Laravel, AngularJScze
dc.subjectweb application, role-playing games, gamification, learning, framework, PHP, MySQL, JavaScript, Laravel, AngularJSeng
dc.titleNávrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesucze
dc.titleDesign and implementation of web application for gamification of educational processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeBalík Miroslav
theses.degree.disciplineWeb a multimédiacze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record