Show simple item record

Self-Service Check-in Procedure Analysis

dc.contributor.advisorSkolilová Petra
dc.contributor.authorŠašková Zuzana
dc.date.accessioned2016-10-17T08:27:45Z
dc.date.available2016-10-17T08:27:45Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864538005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65973
dc.description.abstractCílem předložené práce je analýza odbavení cestujících se zaměřením na samoobslužné odbavení cestujících. Ve druhé kapitole je popsán proces odbavení cestujících, jak tradičním způsobem na odbavovací přepážce tak samoobslužným způsoben. Samoobslužné odbavení by nebylo možné bez značného technologického pokroku v oblasti přepravních dokladů, takže třetí kapitola se zabývá přepravními doklady používanými v osobní letecké dopravě a jejich technologickým vývojem. Čtvrtá kapitola je souhrnem specifik samoobslužného odbavení a jejich výhod a nevýhod pro cestující a letecké dopravce a letiště. Pátá kapitola se zabývá odbavení cestujících na Letišti Václava Havla, analýzou současného stavu a návrhem změn pro zlepšení odbavení na něm. Závěr stručně shrnuje vývoj přepravních dokladů, specifika samoobslužného odbavení a analýzu Letiště Václava Havla.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyze the check-in of passengers with a focus on self-service check-in passengers. The second chapter describes the check-in process of passengers in the traditional way also on self-service check-in counter. Self-service check-in wouldn´t have been possible without the significant technological progress in transport documents. The third chapter deals with the shipping documents used in passenger air traffic and its technological developments. The fourth chapter is a summary of the specifics of the self-service check-in and their advantages and disadvantages for the passengers and airlines and airports. The fifth chapter deals with the check-in of passengers at the Vaclav Havel Airport and analyzing the current situation and suggesting the changes to improve handling at the airport. In Conclusion summarizes the development of ticketing, self-service check-in specifics and analysis Vaclav Havel Airport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectodbavení cestujících, samoobslužné odbavení, samoobslužný kiosek, Check-in, Drop-off, letecká společnost, letenka, palubní vstupenka, zavazadlová přívěska, internet, mobilní telefon, aplikacecze
dc.subjectpassenger clearance, self-service check-in, self-service kiosk, check-in, drop-off, airline ticket, boarding pass, baggage tags, internet, mobile phone, applicationeng
dc.titleProblematika samoobslužného odbavení cestujícíchcze
dc.titleSelf-Service Check-in Procedure Analysiseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeKouba Marek
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record