Show simple item record

Solution for Point of Saledc.contributor.advisorMoc Michal
dc.contributor.authorPrůcha Radek
dc.date.accessioned2016-10-17T08:24:32Z
dc.date.available2016-10-17T08:24:32Z
dc.date.issued2016-07-08
dc.identifierKOS-587864264905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65907
dc.description.abstractPráce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních implementací. Studie obsahuje návrh a implementaci vlastního pokladního systému pro praktickou ukázku užití EAV modelu. Aplikace je vypracována v C++ s podporou Qt knihovny, včetně? užití SQLite databáze. Praktická ukázka je rozdělena na dvě části. Skladovou část, kde uživatel může vytvářet vlastnosti, kategorie a produkty. Dále pak pokladní část, sloužící k provádění transakcí a tisku paragonu. Přínosem práce je ukázka užití EAV modelu v pokladních systémech.cze
dc.description.abstractThis thesis discusses the use of EAV database model in the Point of Sale (POS) system. It describes the structure and history of the model, including the comparison with the relational model. Following is a description of POS systems, their use and the survey of commercial implementations. The work includes a design and implementation of its own POS system for a practical demonstration of the EAV model usage. The application is developed in C++ with Qt library support, including the use of SQLite database. The practical demonstration consists of two parts. The warehouse section where the user can create properties, categories and products. Further, the cash section used for transactions and receipt printing. The benefit of this work is an example of the EAV model use in POS systems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectEAV model, pokladní systém, databáze, C++, Qtcze
dc.subjectEAV model, POS, database, C++, Qteng
dc.titleSystém pro prodej koncovému zákazníkovicze
dc.titleSolution for Point of Saleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-09-06
dc.contributor.refereeNový Josef
theses.degree.disciplineAplikace softwarového inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record