Zobrazit minimální záznam

Horizontal stiffness of concrete halls

dc.contributor.advisorVašková Jitka
dc.contributor.authorSchmidt Jaroslav
dc.date.accessioned2016-10-17T08:18:41Z
dc.date.available2016-10-17T08:18:41Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-587864164505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65778
dc.description.abstractPráce se zabývá vodorovnou tuhostí prefabrikovaných hal a vlivy, které ovlivňují vodorovnou deformaci konstrukce. V práci je nejprve představeno konstrukční řešení hal a je proveden rozbor jednotlivých variant styku vazníku se sloupem. Dále je odvozen výpočetní model jednolodních hal se zavedením pružného rohového článku. Tímto způsobem lze simulovat tuhost styčníků, tj. skutečnost, že se žádný styčník nechová jako dokonalý kloub. Na základě modelu je provedena analýza závislosti vodorovného průhybu na výšce haly. Výsledná hodnota je porovnávána s mezní hodnotou H/500, kterou předepisuje norma ČSN 73 1201. Práce ukazuje, že tato hodnota je příliš přísná a splnění normového požadavku je těžko dosažitelné. V poslední části práce je proveden výpočet již realizované prefabrikované haly a je ukázáno, že přesným výpočtem tuhosti styčníku metodou konečných prvků lze zpřesnit výpočet a zmenšit výpočetní vodorovné deformace.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on horizontal stiffness of precast halls and on influences that affect the resulting horizontal deformation. In work is introduced structural design of hall and there is an analysis of individual variants of joint between column and girder. The work also derived computational model of single-nave halls with implementation of elastic corner. The elastic corner can simulate that none of the joints doesn not behave as a clean hinge. Based on the model is determined dependence of the height and horizontal deflection. The resulting value is always compared with the limit value H/500, which prescribed norm CSN 73 1201. The thesis shows that this value is too strict and satisfied of norm requirement is unrealistic. The last part is a calculation of actually realized precast hall. It is shown that exact calculation of joint stiffness can refine calculation of horizontal deformation. There is smaller deflection with exact calculation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBetonové haly, vodorovné deformace, tuhost prefabrikovaných styčníků, deformace hal, mezní deformacecze
dc.subjectConcrete halls, vertical deformations, stiffness of precast joints, deformation of halls, limit deformationseng
dc.titleVodorovná tuhost betonových halcze
dc.titleHorizontal stiffness of concrete hallseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeBroukalová Iva
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam