Show simple item record

Influence of climatic conditions on the properties of plastersdc.contributor.advisorVejmelková Eva
dc.contributor.authorSoukup Zdeněk
dc.date.accessioned2016-10-17T08:17:51Z
dc.date.available2016-10-17T08:17:51Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864150805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65762
dc.description.abstractCílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním vlivům, případně biodegradativním činitelům. Jako srovnávací referenční materiál byla vždy použita nezatížená omítka příslušného typu. Testované materiály byly podrobeny zkouškám k určení základních fyzikálních, mechanických a vlhkostních vlastností. Výsledkem práce je vyhodnocení těchto dat a nastínění vlivu vnějšího prostředí na jednotlivé měřené materiálové charakteristiky.cze
dc.description.abstractThe aim of the study was to evaluate the effect of climatic conditions on the various types of commercially produced plaster. It was tested 7 types of commercially available plasters that have been around for several years, exposed to moisture, frost and weathering, or biodegradativním officials. As a comparative reference material has always been used without the burden of plaster of that type. Test materials were tested to determine the basic physical, mechanical and moisture properties. The result is an evaluation of these data and outlining the impact of the external environment on the individual measurements of material properties.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectomítky, přísady, příměsi, degradace, základní fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, vlhkostní vlastnosticze
dc.subjectplaster, additives, impurities, degradation, basic physical properties, mechanical properties, humidity propertieseng
dc.titleVliv klimatických podmínek na vlastnosti omítekcze
dc.titleInfluence of climatic conditions on the properties of plasterseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeHolčapek Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record