Zobrazit minimální záznam

Urban solution roundbout

dc.contributor.advisorBrandejský Tomáš
dc.contributor.authorKekula František
dc.date.accessioned2016-10-17T08:15:37Z
dc.date.available2016-10-17T08:15:37Z
dc.date.issued2016-08-22
dc.identifierKOS-587864126505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65717
dc.description.abstractTato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní monitorování dopravní situace. Práce je rozdělena na části A a B. Část A je rešeršní částí a obsahuje analýzu lokality a dopravní situace. Část B je návrhovou částí a obsahuje zahradně architektonický návrh, návrh bezpečnostních prvků a návrh dopravního vizuálního poutače. Cílem této práce je vytvoření jednoho z možných urbanistických řešení okružní křižovatky v Plzni s důrazem na přehlednost, rozpoznatelnost a informovanost.cze
dc.description.abstractThis work looks for an urbanistic solution of the Plzeň roundabout which consists in proposing suitable structural and traffic measures. These measures will highlight the roundabout easthetically, improve traffic awareness of drivers and enable to monitor traffic situations. This work consists of parts A and B. Part A is a reasearch part and it contains locality and traffic analysis. Part B is a designing part and it contains landscape design, safety measures design and a traffic visual panel design. The goal of this work is to create one of possible urbanistic solutions of the Plzeň roundabout with emphasis on comprehensibility and awareness.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAnalýza lokality, analýza dopravní situace, navržená úprava zbytkové plochy, souhrn navrhovaných bezpečnostních prvků křižovatky, dopravní vizuální poutač, návrh strategických detektorůcze
dc.subjectLocality analysis, traffic situation analysis, residual field of roundabout design, placement of safety elements, traffic visual panel, placement of strategic detectorseng
dc.titleUrbanistické řešení okružní křižovatkycze
dc.titleUrban solution roundbouteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeHanzl Jiří
theses.degree.disciplineAutomatizace a informatikacze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam