Now showing items 1-16 of 16

  Subject
  Analýza lokality, analýza dopravní situace, navržená úprava zbytkové plochy, souhrn navrhovaných bezpečnostních prvků křižovatky, dopravní vizuální poutač, návrh strategických detektorů [1]
  Biometrics, identification, identification method, fingerprint, hand geometry, iris, retinal, vein, scanning, sensor, recognition [1]
  Biometrie, identifikace, identifikační metoda, otisk prstů, geometrie ruky, duhovka, sítnice, žíly, snímání, senzor, rozpoznávání [1]
  Cílený marketing, marketing v dopravě, korporátní identita, korporátní design, SWOT analýza [1]
  Corporate design, Corporate identity, SWOT analysis, Target marketing, Transport marketing [1]
  Evoluční techniky, genetické programování, aproximace signálu, regrese [1]
  Evolutionary Techniques, Genetic programming, Signal Approximation, Regression [1]
  Locality analysis, traffic situation analysis, residual field of roundabout design, placement of safety elements, traffic visual panel, placement of strategic detectors [1]
  Mapování bezbariérovosti, interaktivní formulář, Android, Java, XML [1]
  Mapping accessibility, interactive form, Android, Java, XML [1]
  osoby s omezenou schopností pohybu,bezbariérová doprava,bezbariérové prostředí,technické parametry,bezbariérová trasa,Nymburk [1]
  pedestrian crossing, speed of movement, people with limited moving ability, barrier-free [1]
  persons with reduced mobility,barrier-free transport,barrier-free environment,technical parameters,barrier-free route,Nymburk [1]
  přechod pro chodce, rychlost chůze, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, bezbariérovost [1]
  Train station, railway, transport, concept, project, urbanism, architecture, design [1]
  Vlaková zastávka, železnice, doprava, koncept, návrh, urbanismus, architektura, design [1]