Now showing items 1-11 of 11

  • Datová analýza a zhodnocení pilotního testování C-ITS v rámci projekt C-ROADS 

   Author: Michal Panský; Supervisor: Mlada Michal; Opponent: Derbek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-06)
   Předmětem bakalářské práce je datová analýza a zhodnocení pilotního testování C-ITS v rámci projektu C-ROADS. Aby mohla být pochopena důležitost C-ITS systémů, je nezbytně nutné vysvětlit princip jejich fungování a zmínit ...
  • Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Nymburce 

   Author: Vanišová Barbora; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Heindl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Abychom mohli docílit zařazení osob s omezenou schopností pohybu do společnosti a dát jim tak možnost plnohodnotného života, musí být mimo jiné kladen důraz na bezbariérovost vnějšího prostředí. Bakalářská práce se zabývá ...
  • Návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT 

   Author: Aushev Murad; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce na téma návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT je zaměřena na hodnocení vybraných biometrických metod z hlediska použitelnosti pro ČVUT. Pozornost je věnována spolehlivosti, ...
  • Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

   Author: Soldát Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...
  • Urbanistické řešení okružní křižovatky 

   Author: Kekula František; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní ...
  • Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

   Author: Štefl Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Hlubuček Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...
  • Komparace logotypů železničních dopravců z pohledu marketingu 

   Author: Mach Daniel; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Marketing se - v souvislosti se stále se zvětšujícím konkurenčním prostředím na trhu - stává nepostradatelným pro všechny subjekty, které na něm chtějí uspět. Svou propagační a prodejní strategii tak musí zvažovat každý - ...
  • Analýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodce 

   Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, ...
  • Využití evolučních technik při hledání parametrů dopravních systémů 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
   Cílem této bakalářské práce je modifikace již existujícího algoritmu genetického programování. Výsledkem práce je upravený počítačový program s rozšířenou funkcionalitou oproti původnímu algoritmu. Při testování programu ...
  • Přizpůsobení autobusových nádraží v Praze pro osoby s postižením zraku 

   Author: Formanová Michaela; Supervisor: Krčálová Lucie; Opponent: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv parametrů měřícího zařízení na identifikaci pomocí geometrie ucha 

   Author: Fritzl Martin; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)