Show simple item record

Study Solution of Crossing in Přerov

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorKrálíčková Lenka
dc.date.accessioned2016-10-17T08:15:34Z
dc.date.available2016-10-17T08:15:34Z
dc.date.issued2016-08-25
dc.identifierKOS-587864129505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65713
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je studie analyzování dopravy v oblasti křižovatky ulic Bří Hovůrkových x Ztracená x 9. května x U Hřbitova v Přerově. Práce popisuje širší dopravní vztahy, stávající stav křižovatky a je podložena dopravním průzkumem, statistikou dopravních nehod a pozorováním. Všechny tyto získané a vyhledané důležité údaje vedly k navržení možných variant úpravy křižovatky, které by řešily aktuální stav křižovatky, jelikož působí neuspořádaným dojmem a které by zvýšily bezpečnost dopravy a pohyb chodců v prostoru křižovatky.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is the analysis of the traffic on the intersection of streets Bří Hovůrkových, Ztracená, 9. května and U Hřbitova in Přerov. The thesis describes wider transport relations and the current state of the intersection and it's supported by traffic survey, statistics of traffic accidents and observation. All of those collected and researched important data led to the proposing of possible ways of modifications of the intersection, which would solve its current disordered state and which would improve traffic safety and pedestrian movement in the intersection.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbezpečnost dopravy, dopravní nehoda, konfliktní situace, skoronehodacze
dc.subjecttraffic safety, traffic accident, conflict situations, near-misseseng
dc.titleStudie řešení křižovatky v Přerověcze
dc.titleStudy Solution of Crossing in Přeroveng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-20
dc.contributor.refereeMichková Vlasta
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record