Show simple item record

Interactive painting systems

dc.contributor.advisorKudláček Jan
dc.contributor.authorHeller Jakub
dc.date.accessioned2016-10-17T08:09:23Z
dc.date.available2016-10-17T08:09:23Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-571673055605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65578
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla vytvořena z termociltivého pigmentu Apex TH série ve třech barvách a podrobena několika zátěžovým zkouškám. Z celkového měření vyplynulo, že nátěrová hmota této série odpovídá vlastnostem, které výrobce udává v technickém listu (teplota přechodu barvy, změna barevnosti). Nátěrový systém naopak projevil velmi špatné vlastnosti s ohledem na přilnavost k povrchu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the evaluation and analysis of interactive coating systems and evaluation of technological properties of thermo-sensitive coatings due to the interaction with the environment. Coating material was created from termochromic pigment Apex TH Series in three colors and subjected to several stress tests. Of the total measurements showed that the paint matches the characteristics of this series, which the manufacturer specifies in the data sheet (temperature gradient colors, change the color). Coating system on the other hand had very poor properties with respect to adhesion to the surface.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectInteraktivní nátěrové hmoty, Vývoj, Teplocitlivý,Termochromický, Nátěrový systém, Nátěr, Molekulární přeměna, Interakce s prostředím, Novinky, Povrchové úpravy, Teplocitlivý pigmentcze
dc.subjectInteractive painting systems, Development, heat-sensitive, thermochromic, coating system, paint, molecular transformation, interaction with the environment, news, surface treatment, heat-sensitive pigmenteng
dc.titleInteraktivní nátěrové systémycze
dc.titleInteractive painting systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeMatas František
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record