Show simple item record

Family house as a part of a Smart Grid

dc.contributor.advisorKubec Jindřich
dc.contributor.authorTitenko Mikhail
dc.date.accessioned2016-06-23T01:47:39Z
dc.date.available2016-06-23T01:47:39Z
dc.identifierKOS-587864568205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65306
dc.description.abstractTato práce se zabývá ekonomickým zhodnocením zapojení prvků Smart Grids do rodinného domu. Text nejprve představuje technický pohled na současně existující technologii a návrh možných řešení. Dále je rozebrán současný stav plánu pro realizaci technologie Smart Grids v České Republice a legislativní rámec s tím související. Následně je rozebrán rodinný dům s pohledu spotřeby výroby a akumulace energie. Samotné zhodnocení ekonomické výnosnosti je realizováno za pomocí jak statistických údajů, tak i postupů. Výsledek analýzy je obecným posouzením ekonomické efektivity inteligentního řízení.cze
dc.description.abstractThis work is devoted to economical estimation of involving elements of Smart Grids to family house. Firstly, text represents technical overview of today's technology and suggestions of possible solutions. Then, the present state of the plan of Smart Grids technology realization in Czech Republic and related legislative frame has been analyzed. The estimation of economical productivity itself is realized by statistical data as well as statistical procedures. The result of its analyzation is a universal assessment of economical effectivity of intelligent control.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectEkonomické zhodnocením zapojení prvků Smart Grids do rodinného domu.cze
dc.subjectEconomical estimation of involving elements of Smart Grids to family house.eng
dc.titleRodinný dům jako uzel ve Smart Gridcze
dc.titleFamily house as a part of a Smart Grideng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-17
dc.contributor.refereeHolasová Adéla
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record