Show simple item record

Use of Business Rules in Forms in Information Systems

dc.contributor.advisorČemus Karel
dc.contributor.authorKratochvíl Ondřej
dc.date.accessioned2016-06-23T01:40:42Z
dc.date.available2016-06-23T01:40:42Z
dc.identifierKOS-587864678605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65244
dc.description.abstractByznys pravidla tvoří nedílnou součást informačních systémů, která slouží k omezení procesů a operací, ze kterých se systémy skládají. Současný přístup k návrhu aplikací však neumožňuje jejich efektivní reprezentaci, neboť cross-cutting povaha byznys pravidel vynucuje v objektově orientovaném návrhu manuální duplikaci kódu, která výrazně ztěžuje jejich deklaraci i údržbu. Tato práce se zaměřuje na řešení problémů spojených se zachycením byznys pravidel a jejich interpretaci v uživatelském rozhraní s důrazem na izolaci od výkonného kódu a sdružení do centrální znalostní báze. K tomu je využito aspektově orientované paradigma, jež umožňuje identifikovat cross-cutting problémy jako jednotlivé aspekty a následně je interpretovat do cílové domény. Tento přístup usnadňuje tvorbu byznys pravidel a jejich následnou údržbu, snižuje náchylnost systému k chybám a redukuje množství duplicitního kódu.cze
dc.description.abstractBusiness rules constitute a vital part of information systems, that constraint its processes and operations. However, contemporary approach to software design struggles with their effective description, as cross-cutting nature of business rules causes vast code duplication in object oriented design, which increases maintanence efforts. This thesis aims to solve issues concerning business rules description and their interpretation into user interface, and focuses on untangling them from complex application logic and capturing them into central knowledge base. Aspect-oriented paradigm is used to identify these cross-cutting concerns as individual aspects and subsequently interpret them into target domain. This approach eases the declaration and maintanence of business rules, mitigates the risks of errors and reduces the amount of code duplication.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAspektově orientované programování, byznys pravidla, uživatelské rozhraní, validacecze
dc.subjectAspect oriented programming, business rules, user interface, validationeng
dc.titleVyužití byznys pravidel ve formulářích informačních systémůcze
dc.titleUse of Business Rules in Forms in Information Systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-13
dc.contributor.refereeČerný Tomáš
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record