Show simple item record

Personal Localization System

dc.contributor.advisorPřeučil Libor
dc.contributor.authorBláha Richard
dc.date.accessioned2016-06-23T01:40:13Z
dc.date.available2016-06-23T01:40:13Z
dc.identifierKOS-587865350805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65219
dc.description.abstractV této práci řeším v průmyslu stále narůstající potřebu spolehlivého a přesného lokalizačního systému pro vnitřní prostředí. Nejdříve ukážeme jednotlivé možnosti navigace, které vzešly z posledních několika let výzkumu. Dále se pokusíme navrhnout naše vlastní řešení pro monitorování pohybu či přítomnosti osob (popřípadě jiných mobilních objektů) v dané místnosti nebo oblasti. Pro náš experiment jsme použili systém zapůjčený společností IMA s.r.o., který je založen na technologii ZigBee, která je nadstavbou standardu IEEE 802.15.4. Při návrhu řešení jsme se zabývali jak intuitivním přístupem využívající výhradně trilateraci, tak i sofistikovanějšími metodami zahrnující heuristiky či klasifikaci dat.cze
dc.description.abstractIn this work I try to solve the industry's growing need for reliable and accurate positioning system for indoor environments. First, we will show the different possibilities of navigation that emerged from the last few years of research. We will also try to propose our own solution for monitoring the movement or presence humans (or other mobile objects) in a particular room or area. For our experiment, we used a system borrowed from IMA s.r.o., which operates with the ZigBee technology built upon the IEEE 802.15.4 standard. When designing the solutions, we looked at intuitive approach using solely trilateration, and more sophisticated methods, including heuristics and data classification.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSystém pro personální lokalizaci, ZigBee, WSN, IEEE 802.15.4, senzorové sítě, trilaterace, heuristiky, klasifikace, bagging, křížová validacecze
dc.subjectSystem for personal localization, ZigBee, WSN, IEEE 802.15.4, sensor networks, trilateration, heuristics, classification, bagging, cross-validationeng
dc.titleSystém pro personální lokalizacicze
dc.titlePersonal Localization Systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeHavlík Jiří
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record