Show simple item record

Evaluation of Movie Soundtrack Digitalization Quality

dc.contributor.advisorHusník Libor
dc.contributor.authorDvořák Jan
dc.date.accessioned2016-06-23T01:39:29Z
dc.date.available2016-06-23T01:39:29Z
dc.date.issued2016-01-12
dc.identifierKOS-587864230905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65198
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy filmu. V teoretické části práce je nejprve popsán získaný materiál k testování a testované metody přepisu. V praktické části byl popsán postup při vytváření vhodných vzorků k testům, jejichž výběr byl, dle zadání, zaměřen na test drop-outů a sykavek. Z vytvořených vzorků byla následně sestavena dvojice psychoakustických testů, které byly realizovány formou jednoduchého počítačového programu a provedeny na skupině dvaceti posluchačů. Pro každý z testů byla zvolena jiná metoda testování. Validita výsledků byla poté zhodnocena pomocí doporučené statistické metody Variace rozptylu. V závěru práce je vyhodnocení výsledků a určení posluchači nejvíce preferované metody pře-pisu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with subjective listening tests of sound quality. The task was to cre-ate collection of samples from given film soundtrack transcripts and subsequently prepare and perform quality tests with them. Used testing material and psychoacoustic test methods are described in the theoretical part of this thesis. In the practical part is firstly described the pro-cedure of making suitable samples for testing, choosing of which was, as asked, focused on testing sibilants and drop outs. From collected samples a couple of psychoacoustic tests was assembled which was realized in form of simple computer program and carried out by group of twenty listeners. A different psychoacoustic method was used for each of the tests. Validi-ty the results was evaluated via recommended statistic method: Analysis of Variance. Last part of the thesis is dedicated to evaluation of results and stating the transcription method which was most preferred by the listeners.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPsychoakustické testy, psychoakustické měřicí metody, metody přepisu zvukové stopy filmu, metoda párového srovnávání, metoda posuzování zvukových podnětů na subjektivních posu-zovacích škálách, analýza rozptylucze
dc.subjectPsychoacoustics tests, psychoacoustics measuring methods, method of paired compari-sons, methods of film soundtrack transcription, analysis of varianceeng
dc.titleHodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmucze
dc.titleEvaluation of Movie Soundtrack Digitalization Qualityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-10
dc.contributor.refereeFikejz Filip
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record