Show simple item record

Parallel solver of systems of linear equations and inequations using graph partition

dc.contributor.advisorŠimeček Ivan
dc.contributor.authorOndrej Tomáš
dc.date.accessioned2016-06-22T19:50:58Z
dc.date.available2016-06-22T19:50:58Z
dc.date.issued2016-05-06
dc.identifierKOS-587865283705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65145
dc.description.abstractPráce popisuje návrh, implementaci a měření rychlosti paralelní algoritmů pro řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic. Algoritmy jsou implementovány v programovacím jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP pro paralelizaci. Část práce se věnuje známým algoritmům, které tyto soustavy řeší.cze
dc.description.abstractThe thesis describes the design, implementation and measurement of the speed of parallel algorithms for solving systems of linear equations and inequalities. The algorithms are implemented in the programming language C/C++ using OpenMP library to parallelize. Part of the thesis deals with known algorithms that these systems solve.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectsoustavy lineárních rovnic a nerovnic, lineární programování, paralelní algoritmy, C++, OpenMP, Metoda sdružených gradientů, Metoda větví a mezí, Simplexová metodacze
dc.subjectsystems of linear equations and inequalities, linear programming, parallel algorithms, C++, OpenMP, Conjugate gradient method, Branch and bound, Simplex methodeng
dc.titleParalelní řešení soustavy lineárních rovnic a nerovnic pomocí řezů v grafucze
dc.titleParallel solver of systems of linear equations and inequations using graph partitioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeŠoch Michal
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantor18101cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record