Show simple item record

Performance Prediction of the Bachelor programme Informatics at FIT CTUdc.contributor.advisorKuzněcov Stanislav
dc.contributor.authorFriedjungová Magda
dc.date.accessioned2016-06-22T19:50:24Z
dc.date.available2016-06-22T19:50:24Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifierKOS-587865218905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65122
dc.description.abstractTato práce se zabývá extrakcí dat z fakultních systémů, které jsou používány pro zaznamenávání studijních výsledků studentů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Získaná data jsou dále předzpracována a pomocí vhodných metod jsou sestaveny prediktivní modely, které určují úspěšnost studentů v 1. semestru 1. ročníku bakalářského programu Informatika v akademickém roce 2015/2016. Na základě výsledků predikce je provedena analýza výkonů studentů a navržena zlepšující opatření. Práce dále obsahuje popisy postupů a vyhodnocení modelů s cílem jejich znovu použití v nadcházejícím akademickém roce.cze
dc.description.abstractThis thesis is about the extraction of data from faculty systems which are being used to record the results of students at the Faculty of Information Technology at CTU. The collected data is preprocessed and predictive models which determine the success rate of students in the first semester of the first year of the bachelor programme Informatics in the academic year 2015/2016 are composed using suitable methods. An analysis of student performance is done based on the results of the prediction and improvements are proposed. The thesis further contains descriptions of the methods and evaluation of the models so that they could be reused in the next academic year.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectData, educational data mining, předzpracování, prediktivní modelování, strojové učení, dolování dat, analýza, datový sklad, rozhodovací stromy.cze
dc.subjectData, educational data mining, preprocessing, predictive modelling, machine learning, data mining, analysis, data warehouse, decision trees.eng
dc.titlePredikce studijních výsledků studentů bakalářského programu Informatika FIT ČVUTcze
dc.titlePerformance Prediction of the Bachelor programme Informatics at FIT CTUeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantor18101cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record