Show simple item record

Algebraic Cryptanalysis of Baby Rijndaeldc.contributor.advisorLórencz Róbert
dc.contributor.authorVábková Lenka
dc.date.accessioned2016-06-22T19:49:20Z
dc.date.available2016-06-22T19:49:20Z
dc.date.issued2016-02-20
dc.identifierKOS-587864444605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65071
dc.description.abstractV této práci se zabýváme algebraickou kryptoanalýzou šifry Baby Rijndael. Baby Rijndael je zjednodušená verze nejpoužívanější symetrické blokové šifry AES. Provádíme útoky se znalostí otevřeného a šifrového textu. Postupně jsme útočili na jednu, dvě a čtyři rundy této šifry. Každou rundu si můžeme vyjádřit pomocí soustavy rovnic do stupně maximálně 2. Při útoku se snažíme tuto soustavu vyřešit a k tomu používáme algoritmy XL, XSL, T' a další heuristické postupy. Pro jednu rundu se nám podařilo šifru prolomit. Pro dvě rundy jsme museli znát čtvrtinu bitů klíče a pro čtyři rundy jsme museli znát skoro polovinu bitů klíče.cze
dc.description.abstractIn this Theses we deal with algebraic cryptanalysis of Baby Rijndael cipher. Baby Rijndael is a simplified version of the most used symetric block cipher AES. We do the attacks with knowledge of the open text and the cipher text. Gradually, we attack one, two and four rounds of this cipher. We can express each round as a system of equations with maximum degree of terms equal to two. During attacks we try to solve this system using algorithms XL, XSL, T' and some heuristics. For one round we managed to break the cipher. For two rounds we must know one quarter of bits of the key and for four rounds we must know almost half of bits of the key.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectBaby Rijndael, Algebraická kryptoanalýza, AES, XL algoritmus, XSL algoritmuscze
dc.subjectBaby Rijndael, Algebraic cryptanalysis, AES, XL algorithm, XSL algorithmeng
dc.titleAlgebraická kryptoanalýza Baby Rijndaelcze
dc.titleAlgebraic Cryptanalysis of Baby Rijndaeleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-16
dc.contributor.refereeKokeš Josef
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantor18104cze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record