Show simple item record

Human resources management methods in student clubs at CTU in Prague

dc.contributor.advisorKukliš Igor
dc.contributor.authorJuklová Alena
dc.date.accessioned2016-06-22T19:31:18Z
dc.date.available2016-06-22T19:31:18Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.identifierKOS-587864559005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65020
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na oblast řízení lidských zdrojů ve studentských organizacích na ČVUT v Praze. V teoretické části práce se věnuji jednotlivým úkolům řízení lidských zdrojů v ziskových i neziskových organizacích. Praktická část je poté věnována výzkumnému šetření, jehož předmětem jsou způsoby fungování řízení lidských zdrojů ve třech studentských organizacích působících na ČVUT v Praze ? IAESTE ČVUT Praha, ISC CTU in Prague a BEST Prague. Všechny tři organizace se vyznačují mezinárodním zaměřením a poměrně rozsáhlou členskou základnou. Druhým výzkumným šetřením je průzkum motivace a spokojenosti studentů pracujících ve zmíněných studentských organizacích. Obě výzkumná šetření přinášejí zajímavé závěry, které mohou být nápomocné při budování řízení lidských zdrojů v dalších vznikajících klubech či při zdokonalování těch stávajících.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on human resources management in student organizations at The Czech Technical University in Prague. In the theoretical part, I examine individual aspects of human resources management in both profit and non-profit organizations. The practical part presents results of a survey that was done to discover current practices in human resources management in three particular student organizations - IAESTE ČVUT Praha, ISC CTU in Prague a BEST Prague. All three organizations have an international scope of activities and a substantial membership. An additional survey was conducted to ascertain motivation and a level of satisfaction among students working in the above mentioned organizations. Both surveys produced interesting findings that can be very useful for improvement of human resources management in the current student organizations as well as to give directions to any emerging ones.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectstudentská organizace, řízení lidských zdrojů, motivace, dobrovolnictvícze
dc.subjectstudent organization, human resources management, motivation, volunteerismeng
dc.titleMetody řízení lidských zdrojů ve studentských klubech ČVUT v Prazecze
dc.titleHuman resources management methods in student clubs at CTU in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-10
dc.contributor.refereeCejthamr Václav
theses.degree.disciplinePodnikání a management v průmyslucze
theses.degree.grantor32116cze
theses.degree.programmePodnikání a komerční inženýrství v průmyslucze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record